Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2016-05-25 10:02 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Biologi

En del sjöar är djupa med klart vatten och andra är små, grunda och mörka. I några växer mycket vass. I alla sjöar lever små och stora djur. Hur kan fiskar andas under vattnet? Vad är det för skillnad på en sjö i skogen och en sjö i fjällen ? Vilket djur kan gå på vatten ? Varför står hägern så stilla i vassen?

 

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:


Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Konkretisering av mål

Se målen från läroplan ovan.

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa och arbeta med kap 6 i läromedlet Koll på NO.
 • Vi ser på film, lyssnar på läraren och diskuterar det vi hör.
 • Vi lär oss nya ord och begrepp som hör till ämnesområdet.

 

När du har arbetat färdigt med detta avsnitt ska du:

. kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige.

. känna till namnen på några fåglar som lever vid vattnet, några fiskar och några  vattenlevande insekter.

. veta hur en fisk är uppbyggd.

. veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.

. kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö. 

Bedömning

Bedömningen görs löpande under arbetet genom observationer av vilka kunskaper eleverna visar på lektionstid.

Bedömningarna kopplas sedan till kunskapskraven i matrisen för NO.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: