Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och rörelse till musik åk 4-6, vt-16 Lsr

Skapad 2016-05-25 11:03 i KSU Värpinge Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde med takt och rytm i lekar, dans och rörelse till musik.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

I detta arbetsområde kommer du genom dans och rörelse till musik ges förutsättningar att utveckla din rörelseförmåga samt kroppsuppfattning. Du kommer bl.a. i grupp få planera, öva in och framföra en dans. Du kommer träna din samarbetsförmåga och vi kommer diskutera hur dans och rörelse påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Dina mål i idrott och hälsa

 • Du ska utveckla förmågan att använda sammansatta rörelser med kontroll och precision inom olika rörelseaktiviter och lekar.
 • Du ska utveckla förmågan att anpassa och variera dina rörelser individuellt till aktiviteten och till sammanhanget tillsammans med andra
 • Du ska kunna samtala om upplevelser av den fysiska aktiviteten och resonera om hur aktiviteten påverkar hälsan och den fysiska förmågan.

 

Undervisning

Vi kommer att genomföra olika rörelseaktiviteter och lekar till musik samt enklare steg, enklare danser och rörelser till musik där du övar din känsla för takt och rytm. Vi kommer att ha diskussioner kring hur aktiviteterna påverkar hälsan och vår fysiska förmåga.

I den egna dansen får ni själva planera musik och danssteg där hjälp kan fås av lärare.

Bedömning

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Idh  4-6
  Rörelse Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Rörelse Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Idh  4-6
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Matriser

Idh
bedömningsmatris i idrott och hälsa årskurs 4-6

E
C
A
F
Delta och anpassa rörelser
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser väl till aktiviteten.
Jag behöver träna mer på att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och träna mer på att varierar och anpassar mina rörelser till aktiviteten.
Takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar jag till viss del mina rörelser till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar jag mina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar jag mina rörelser väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser behöver jag träna mera på att anpassa mina rörelser till takt och rytm.
Samtala om aktivitet, hälsa & förmåga
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag behöver träna mera på att samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och på att föra underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: