Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter Lå 15/16 HS

Skapad 2016-05-25 15:32 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • VAA
  Syfte undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
 • VAA
  Syfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Undervisning och aktiviteter

Cykla i närmiljön

Observera naturens skiftningar under året

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplan

 • VAA   9
  Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
 • VAA   9
  Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Matriser

VAA
Grundsärskolan träningskolenivå hjortsberg

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kans självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
Cykla i närmiljön
Observera naturens skiftningar under året
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: