Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar är vi allihopa

Skapad 2016-05-25 19:22 i Västra Karups skola Båstad
Bild Klass 6 Vårterminen 2016
Grundskola 6 Bild

Vad tänker du på när du hör ordet superhjälte? Stor, tuff kille eller lång, modig tjej? Ja, alla har vi våra egna föreställningar om vad en superhjälte egentligen är, hur hen ska se ut, vilka egenskaper som är viktiga och vilka krafter som är nödvändiga. I filmer och på nätet möts vi av ideal som flera av oss har svårt att identifiera oss med.

I det här arbetsområdet ska vi utmana våra tankar om vad en superhjälte är. Tillsammans med konstnären Anna Nilsson lyfter vi fram alternativa sätt att i bild framställa superhjältar.

Innehåll

ÖVERGRIPANDE MÅL

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

CENTRALT INNEHÅLL

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du kommer att bli bekant med hur superhjältar traditionellt framställs i serier och filmer då det gäller utseende, uttryck och attribut.
 • Du kommer att få utmana dina tankar kring vad en superhjälte egentligen är och vilka alternativa sätt det finns för att gestalta en superhjälte.
 • Du kommer att få lära dig grunderna för att kunna teckna seriefigurer samt deras rörelser och egenskaper.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Använda lämpligt material och tekniker för att skapa en egen superhjälte så att ditt egna uttryck och budskap framgår.
 • Använda inspirationsmaterial för att utveckla dina egna idéer.
 • Föra resonemang kring uttryck, innehåll och funktion då det gäller olika superhjältar och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Kombinera några olika bildelement på ett fungerande sätt.
 • Hitta alternativa vägar som leder ditt arbete framåt.
 • Presentera dina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.

 

Du visar dina förmågor genom att:

 • Skapa en egen superhjälte där du uttrycker alternativa sätt att framställa dess egenskaper, krafter och attribut.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: