Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse "Du och jag"

Skapad 2016-05-25 19:47 i Getingeskolan Halmstad
Läsförståelse - ämnesövergripande svenska, samhällskunskap, religion, värdegrund
Grundskola 4 Svenska

Vi läser tillsammans "Du&Jag", en bok som handlar om familj, kärlek och vänskap. Vi får se världen genom 11-årige Andreas ögon. Efter varje kapitel samtalar vi om bokens händelser och försöker reflektera och relatera till det vi själva upplevt i verkligheten.

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska - läsförståelse syftar bl.a. till att.:

 • utveckla elevernas förmåga att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 


Undervisningen i ämnet samhällskunskap syftar bl.a. till att utveckla elevernas empati och förmåga att:

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor
 • argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
 • reflektera över mänskliga rättigheter. 

Undervisningen i ämnet religion syftar bl.a. till att:utveckla elevernas förmåga att:

 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Mål med arbetsområdet

 • att kunna  läsa och förstå, analysera texter av olika typer, genre
 • att kunna reflektera och jämföra texter med våra erfarenheter i verkliga livet
 • att kunna relatera till bokens rollfigurer, deras tankar och känslor och sätta det i perspektiv till våra egna.
 • att arbeta med värdegrundsfrågor gällande sociala relationer mellan barn till barn, barn till vuxen och vuxen till vuxen.

Kopplingar till läroplan

Syfte: läsa, förstå och reflektera över olika texter,

Syfte: tala och samtala i olika sammanhang,

Syfte: läsa texter för olika syften och mottagare,

Genomförande - hur visar jag mina kunskaper?

 • Vi arbetar integrerat med svenska, samhällskunskap och religion.
 • För läsförståelse och strategier i läsning arbetar vi mycket med gemensam läsning och diskussioner om tankar när vi läser.
 • Vi läser och svarar på frågor av olika typer och blir gemensamt medvetna om att svaren på frågor hittas endast genom att man läser på olika sätt, t ex genom att läsa det uttalade ordet men också det sm står mellan raderna.
 • Vi lyssnar och funderar över vad boken vill säga oss. Vad är uttalat, och kan det finnas något annat som författaren vill få fram?
 • Vi pratar om bokens olika personer och händelser

Bedömning

Följande förmågor kommer att bedömas under arbetets gång:

 • Analysförmågan
  - att kunna förstå och beskriva orsak - konsekvens - verkan, kunna förklara och påvisa samband, att reflektera och relatera, att växla mellan olika perspektiv och synvinklar.
 • Kommunikativa förmågan
  - att kunna samtala, förklara, motivera, diskutera och presentera, att kunna uttrycka egna åsikter och tankegångar
 • Metakognitiva förmågan
  - att tolka, värdera, ha omdömen och reflektera utifrån olika sammanhang och situationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: