Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov 3 i matematik år 7 vt 2016

Skapad 2016-05-26 15:03 i Apalbygruppen Västerås Stad
Resultatredovisning av prov 3 i matematik år 7
Grundskola F – 8 Matematik

Under läsåret har vi arbetat med beräkningar av tal i olika former, statistik, bråk och procent samt geometri. Det har bl a handlat om taluppfattning och beräkningar med decimaltal på alla fyra räknesätten. Inom geometri-avsnittet har vi beräknat omkrets och area för olika former. De senaste veckorna har vi arbetat med bråk och procent. 

Provet består av två delprov. Det ena består av uppgifter som utförs utan miniräknare. Det andra delprovet består av uppgifter med problemlösning och där miniräknare är tillåten. På detta delprov krävs att du redovisar dina lösningar så tydligt du kan. Syftet med provet är i huvudsak att stödja bedömning. Eftersom alla mål inte prövas i detta prov utgör ditt resultat på provet endast en del av underlaget för den samlade bedömningen när läraren bedömer vilket terminsbetyg du uppnått.

Matriser

Ma
Prov 3 i matematik år 7 vt 2016

Provbetyg för provet som helhet

F
E
D
C
B
A
Betyg

Ma
Prov 3 i matematik år 7 vt 2016

Aritmetik: Tal och tals användning

Öva mer
Delvis
Behärskar
1a Addition (skriftlig metod)
1b Subtraktion (skriftlig metod)
2a Multiplikation med decimaltal (skriftlig metod)
2b Multiplikation med flersiffriga faktorer
3a Division med 100
3b Kort division
4a Multiplikation med 10,100 och 1000
4b Multiplikation med 0,1, 0,01 och 0,001
5 Prioriteringsregeln

Bråk och procent

Öva mer
Delvis
Behärskar
6 Del av figur i bråkform och procentform
7 Från decimalform till procentform
8 Från procentform till bråkform
9 Från bråkform till blandad form
10 Från blandad form till bråkform
11 Storleksordna tal i bråkform och decimalform
12 Förkorta och förlänga bråk
13 Beräkna del av det hela
14 Storleksordna olika vikter
15 Det hela är 100 %
16 Addition och subtraktion med tal i bråkform
17 Räkna ut det hela
18 Räkna ut del av det hela i procentform (längdenheter)
19 Räkna ut delen (huvudräkning)
20 Beräkna procentdelen av det hela
21 Problemlösning triangelns vinkelsumma
22 Problemlösning area

Problemlösning

Öva mer
Delvis
Behärskar
Problemlösning

Kommunikation (Hur du redovisar dina lösningar)

Öva mer
Delvis
Behärskar
Tydlighet och struktur
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: