Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huvud, axlar, knä och TÅ

Skapad 2016-05-26 16:18 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som utgår från kroppen och dig som person.
Grundskola 4 – 6 Biologi Svenska Religionskunskap

Du ska få lära dig mer om hur din kropp fungerar och vad du behöver göra för att må bra. Du kommer arbeta enskilt och i grupp med ca 3-4 personer. Vi kommer se på film, göra en modell, åka till ett museum och få besök av sjukvårdspersonal. Vi ska också göra laborationer och skriva rapport.

Innehåll

Vad står det i läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Bi  A 6
  Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Bi  A 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Bi  A 6
  Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Bi  A 6
  I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
 • Re  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  A 6
  Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.

Vad ska du lära dig (mål)?

 • Hur olika organ i din kropp fungerar och ser ut
 • Varför du blir sjuk och hur man kan behandla sjukdomar
 • Vad som händer i din kropp när du kommer i puberteten
 • Samtala om organ, sjukdomar och moraliska frågor
 • Använda begrepp (se begreppsordlistan)


Vad kommer bedömas?


(Se även matris)
Bi

 • Din förmåga att resonera kring hälsa, sjukdom och pubertet.
 • Din förmåga att relatera till olika samband i din kropp.
 • Din förmåga att dokumentera dina undersökningar i en lab-rapport.

IdH

 • Din förmåga att samtala om dina upplevelser av fysiska aktiviteter.
 • Din förmåga att resonera kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Sv/Re

 • Din förmåga att samtala om moraliska frågor ur din vardag.
 • Din förmåga att använda etiska begrepp.

Matriser

Re Sv Bi
Biologi - Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Kroppens organ
 • Bi  4-6
Saknar kunskaper om några av kroppens organ. Kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar
Har goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på de flesta av kroppens organ och dess delar
Har mycket goda kunskaper om några av kroppens organ. Kan namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar
Organens funktion
 • Bi  4-6
Kan med stöttning ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Kan med hjälp förklara några av organets funktioner och hur några av organen samarbetar.
Kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner. Kan på ett enkelt sätt förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan på ett utvecklat sätt förklara några av organens funktioner och enkelt beskriva hur organen samarbetar med varandra
Har mycket goda kunskaper om organens funktion och samverkan Kan på ett välutvecklat sätt förklara organens funktioner och hur organen samarbetar med varandra.
Hälsa kost och motion
 • Bi  4-6
Behöver hjälp för att kunna föra något resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn.
Har goda kunskaper och kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan i sin helhet med några detaljer förklara och beskriva samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av kost, motion och sömn. Kan på ett detaljerat sätt förklara och visa på samband mellan kost, motion, sömn och hälsa.
Undersökning
Du behöver fråga många frågor för att kunna genomföra laboratione.
Du kan på egenhand genomföra en laboration, men reflekterar inte över förbättringar och förändringar som kan göras.
Du kan på egenhand genomföra en laboration, och gör någon reflektion över förbättringar och förändringar som kan göras.
Du kan på egenhand genomföra och utveckla en laboration, och gör någon reflektion över förbättringar och förändringar som kan göras.
Dokumentation
 • Bi  4-6
Behöver mycket stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Behöver stöd för att dokumentera med text och/eller bild i enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar genom att göra utvecklade laborationsrapporter med text och bild.

Re Sv Bi
Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Att föra ett samtal
Du behöver stöd för att kunna föra ett samtal där du ställer frågor och säger vad du tycker om saker.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.

Re Sv Bi
Religionskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Rätt och fel
Med hjälp av andra kan du diskutera vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. (perspektivbyte eller konsekvensbeskrivning)
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra. (perspektivbyte och konsekvensbeskrivning)
Etiska begrepp
Med hjälp av andra kan du fundera över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder inga etiska begrepp.
Du kan fundera på ett ganska bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan fundera på ett bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan fundera på ett mycket bra sätt över vad som är rätt och fel i vardagen och diskutera detta. Du använder några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: