Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akustik med teknikhistoria och utveckling

Skapad 2016-05-27 10:11 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Akustikavsnitt från fysikbok tefy Lpo2
Grundskola 8 Fysik Teknik

Varför hörs inga ljud på månen?

Hur använder sig en fladdermus av ultraljud?

Vad har telefonen betytt för vår utveckling i världen?

Innehåll

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

1.Skriva förklaringar till ord och begrepp  på sid 89-94 i fysikboken.

2.Arbeta med studieuppgifter på sid 99-101.

3.Läsa sid 260-263 om örat i biologiboken och beskriva ljudets väg från ytterörat till hjärnan.Svara på minns du frågorna 8,9,10 och 11 på sid 268 i biologiboken.

4.Gör en beskrivning av telefonens utveckling från de första fram till dagens mobiltelefoner.

Besvara frågorna:( med hjälp av sid 104-105 i fysikboken)

 • Vad har uppfinningen betytt för utvecklingen i världen?
 • Hur hade världen sett ut utan denna uppfinning?
 • Hur bidrog personer som Philipp Reis,Alexander Graham Bell,Lars Magnus Ericsson och Morse till utvecklingen av telefonen?
 • Hur fungerade de första telefonerna och vad var de tillverkade av?

5.Ta reda på hur ljudmiljön kan skada hälsan.

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 

Förmågan att kunna använda ord i begrepp i akustik för att förklara olika vardagshändelser där ljud är inblandat.

Kunna göra en skriftlig rapport av telefonens historik och utveckling fram till i dag.

 Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas:                                                                                         

Ett skriftligt prov på begreppen i akustik.

En skriftlig rapport som beskriver telefonens utveckling.

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet markerar jag dina prestationer i en matris. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy

Matriser

Fy Tk
Akustik med teknikhistoria och utveckling

Bedömning för rapport om telefonens utveckling

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Hur telefonen har påverkat utvecklingen i världen?
Anger en fördel och en nackdel.
Anger minst 2 fördelar och en nackdel.
Anger fler än 3 fördelar och minst 2 nackdelar.
Konsekvenser för hur telefonen har påverkat den enskilda människans levnadsvillkor
Anger minst en konsekvens med resonemang i ett led.
Anger minst 2 konsekvenser där minst en av dem har ett resonemang angivet i 2 led.
Anger mer än 2 konsekvenser där minst 2 har ett resonemang i 2 led.
Hur Reis,Morse,Bell och Ericsson bidragit till telefonens utveckling
Redogjort för minst en av dem.
Redogjort för 3 av dem .
Redogör för alla 4.
Beskrivning av byggnad och funktion hos dåtida telefoner
Vid beskrivningen används något begrepp inom akustik.
Vid beskrivningen används några begrepp inom akustik.
Vid beskrivningen används flera begrepp inom akustik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: