Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parkskolan Slöjd år 4-5

Skapad 2016-05-27 10:17 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Grundskola 4 – 5 Slöjd

I ämnet slöjd för år 4 och 5 ingår det att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap som tillhandahålls i slöjden.

 

Innehåll

Kopplingar till läroplan

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Konkreta mål:

Du ska ha

 • hämtat idéer från olika stället till ditt slöjdarbete
 • gjort skisser/ritningar utifrån egna idéer
 • använt olika redskap, lärt dig vad de heter och hur de används på ett säkert sätt
 • provat några hantverkstekniker
 • tillverkat något utifrån skriftliga och muntliga instruktioner
 • förståelse för hur färg, form och material påverkar slöjdföremål
 • kunskap om några slöjdmaterials ursprung
 • dokumenterat ditt slöjdarbete i en loggbok och värderat arbetsprocessen skriftligt 

Bedömning:

jag kommer bedöma:

 • Din förmåga att formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Hur du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert ändamålsenligt sätt. 
 • Hur väl du kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
 • Hur välutvecklade omdömen du kan ge om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Hur välutvecklade resonemang du kan ge om färg, form och material

Undervisning

Du får möjlighet att skapa egna slöjdprodukter för olika användningsområden. ex, värmepåse, gosedjur m.m. 

Du får lära dig att använda lämpliga redskap, verktyg och maskiner.

Du kommer att välja färg, form och material och förstå hur dessa val påverkar det färdiga resultatet.

Du deltar i planering och utvärdering av undervisningen och utvecklar din förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Du får träna på din förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Du kommer att arbeta med slöjdens arbetsprocesser som är idéutveckling, överväganden, framställning och värdering. 

 

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd år 4-5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Idéutveckling (planering) Intiativ
Jag behöver öva upp min förmåga att utveckla ideér och ta egna intiativ
Jag kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Jag kan göra en skiss.
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Jag skissar min idé
Jag kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som jag själv har sökt upp. Jag gör en två- eller tredimensionell skiss.
Hantverk
Jag behöver mycket hjälp med att förstå muntliga/skriftliga instruktioner
Jag kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett utvecklat och ett väl genomarbetat sätt framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Jag behöver mycket hjälp med att hantera de vanligaste arbetsverktygen.
Jag kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och på ett väl fungerande sätt.
Jag kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och mycket väl fungerande sätt.
Kreativitet/Estetik
Jag får mycket hjälp av min lärare och behöver träna på att formulera och välja mina ideér.
Jag kan formulera och välja bra ideér och alternativ som leder mitt arbete framåt med hjälp av min lärare
Jag kan formulera och välja bra ideér och alternativ som leder mitt arbete framåt. Jag får delvis hjälp av min lärare.
Jag kan formulera och välja bra ideér och alternativ som leder mitt arbete framåt.
Min slöjdprocess
Jag behöver träna på att beskriva min egen arbetsinsats
Jag kan beskriva och ge enkla omdömen om min arbetsinsats
Jag kan beskriva och ge utvecklade omdömen om min arbetsinsats
Jag kan beskriva och ge välutvecklande omdömen om min arbetsinsats
Jag behöver träna mer på att förstå och resonera hur mitt slöjdarbete framställts.
Jag för ett enkelt resonemang om mitt slöjdföremåls uttryck. Jag funderar över mitt val av färg, form och material och symboler
Jag för utvecklade resonemang om mitt slöjdföremåls uttryck. Jag funderar över mitt val av färg. form material och symboler
Jag för välutvecklade resonemang om mitt slöjdföremåls uttryck. Jag funderar över mitt val av färg, form, material och symboler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: