Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Milstensskolan, Samhällskunskap åk 5 2015-2016

Skapad 2016-05-27 11:16 i Pysslingen Skolor Milstensskolan Pysslingen
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

Övergripande mål


Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Sh  4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

För elever och föräldrar

Här kan elever och föräldrar ta del av:


 • Mål för undervisningen
 • Undervisning och examinationen
 • Bedömningen

Mål för undervisningsområdet

Undervisning och examination

Så här arbetar vi:

Politik - Valet 2014

Vi arbetar och lär oss om hur Sverige styrs, Sveriges partier, demokrati och det uppkommande valet. 

Detta kommer vi att göra genom att;

 • presentera ett parti för klassen
 • följa med i medias rapportering kring valet
 • prata och diskutera skillnader mellan olika partier
 • följa upp valresultatet 
 • lära oss hur ett val i Sverige går till 

Efter arbetsområdet har ska du kunna;

 • berätta om vad demokrati är
 • förklara hur Sveriges riksdag representerar befolkningens vilja
 • veta lite grundläggande fakta om de olika partierna
 • förklara hur ett val i Sverige går till 

Arbetsområde 2

Arbetsområde 3

Matriser

Sh
Samhällskunskap bedömningsmatris år 4-6 2014-2015

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har ... om olika samhällsstrukturer.
Baskunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Du kan undersöka och beskriva på ett ... sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Du kan använda begrepp på ett ... sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Ganska bra
Bra
Mycket bra
Du kan diskuterar på ett … sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett ... sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Enkelt Enkelt
Utvecklat Utvecklat
Välutvecklat Välutvecklat
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett ... sätt hur de hänger ihop med varandra.
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Du kan diskutera och värdera på ett ... sätt vad olika människor tycker om frågor som du känner till om samhället.
Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad de kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du har ... om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett ... sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Baskunskaper Enkelt
Goda kunskaper Utvecklat
Mycket goda Välutvecklat
Du kan använda olika källor på ett ... sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett ... sätt hur informationen och källorna kan användas.
Ganska bra Enkelt
Bra Utvecklat
Mycket bra Välutvecklat
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: