Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kotten grundplan Augusti-September

Skapad 2016-05-27 13:42 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Uppstart, inskolningar, vardagsstruktur Grund för pedagogisk planering höst 2016
Förskola

Ny termin startar vecka 32. Samarbete och samplanering kommer att göras med svampen.

Antal nya inskolningar 7st med start  vecka 32, antal barn som är kvar 6st.

Avdelningens mål:

 • Att barnen blir trygga
 • Att barnen blir sedda av pedagogerna
 • Att gruppen formas och att barnen lär känna varandra.
 • Stärka barnens identitet
 • Skapa en tydlig organisation på avdelningen, struktur och rutiner.
 • Att få trygga föräldrar.

 

Målkriterier:

 • Att barnen är trygga i gruppen
 • Läroplanen

 

Aktiviteter för att nå målen:

 • Gruppstärkande lekar tex. gubben i lådan, björnen sover, etc
 • Språklekar
 • Namnlekar
 • Rörelselekar
 • Sagor
 • Barnens inflytande
 • Barnens intressen
 • Pedagogisk verksamhet utomhus

 

Ansvarig pedagog:

Arbetslaget, en tydlig. planering och ansvarsfördelning kommer att göras vid terminsuppstarten

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målen:

 • Lär logg
 • Blogg
 • Väggdokumentation
 • Dokumentera i form av bild och film mer utomhus
 • Fortsätta med tankekartor
 • Synliggöra dokumentationen för barnen

 

 

Innehåll

Avsnitt 1

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: