Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion talområdet 0- 10 000

Skapad 2016-05-27 14:04 i Stureskolan Hedemora
Planering av kapitlet "Addition och subtraktion 0-10000" i läromedlet "Nya matematikboken 3B".
Grundskola 3 Matematik

Nu kommer du att arbeta med tal i talområdet 0-10 000. Du kommer bland annat att träna på att läsa av, storleksordna och att dela upp större tal i talsorterna ental, tiotal och hundratal och tusental. Att räkna addition med uppställning och att växla upp till hundratal. Att räkna subtraktion med uppställning, växla ned från hundratal.

Innehåll

Ord och begrepp som du kommer att träna:

addition, addera, subtraktion, subtrahera, platsvärde, talsorter, avrunda, överslag, växla upp, växla ner.

Du tränar följande förmågor:

Problemlösning:

 • Olika sätt att lösa vardagliga problem.
  Välja strategi, beskriva hur du gjort och på ett enkelt sätt avgöra om svaret är rimligt.

Begreppsförståelse:

 • Förståelse av innebörden av addition och subtraktion.
 • Platsvärde: ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • Dela upp tal i de olika talsorterna.

Metoder för beräkningar:

 • Addition- och subtraktionsalgoritmer (uppställningar) med  och utan tiotalsövergång.
 • Addition- och subtraktionsalgoritmer (uppställningar) med växling.
 • Huvudräkning.
 • Avrundning och överslagsräkning.

Resonera och kommunicera:

 • Beskriva hur du gått till väga när du räknat. Det kan vara muntligt, skriftligt och med konkret material.
 • Prata om olika ord och begrepp i matten, så att du visar att du förstått vad de betyder.

Syftet med matematikundervisningen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Du ska lära dig:

 • att dela upp tal i de olika talsorterna, ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • att ställa upp tal och räkna (algoritmer) i addition och subtraktion, växla upp och växla ned i talområdet 0-10000.
 • Avrunda till tiotal och hundratal.
 • Räkna överslagsräkning.
 • att förstå och på ett enkelt sätt förklara de här begreppen:
  addition, addera, subtraktion och subtrahera.
 • strategier för hur du ska göra då du löser uppgifter med text (problemlösning).

   

 

     

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
 • Ma   3
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Så här ska vi arbeta:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i arbetet. Där visar och beskriver vi för varandra olika moment med hjälp av bilder och konkret material. Vid dessa genomgångar är du aktiv genom att lyssna på vad andra säger och genom att du själv delar med dig av dina tankar.

 • Du kommer att laborera och använda dig av konkret material i olika former, exempelvis pengar, bönor och talstavar.

 • Övning sker i läroboken, läxor och annat arbetsmaterial.

 • Du kommer att arbeta varierande enskilt, i par och i grupp.

 • Vi hjälper varandra i klassen, så du kommer att få extra hjälp och förklaringar av oss lärare och av dina klasskompisar.

Så här visar du vad du lärt dig:

 • Under arbetets gång visar du vilka förmågor som du känner dig säker på och vilka som du behöver träna mer. Du visar detta genom att delta aktivt i arbetet, muntligt och skriftligt. Det kan ske enskilt, i par och i grupp.

 • Vid slutet av arbetsområdet kommer du att göra en skriftlig diagnos som visar vad du känner dig säker på och vad du behöver träna vidare på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: