Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden år 4 vt 2016

Skapad 2016-05-27 14:05 i Munkedalsskolan Munkedal
Arbetsområde vikingatiden
Grundskola 4 Religionskunskap Samhällskunskap Historia Bild Geografi Svenska

Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade? Vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden? Vilken var Sveriges första stad? När vi arbetar med temat vikingatiden kommer du att få svar på dessa och även andra spännande frågor.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Innehåll (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700-1850 Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Konkretisering av mål (kunskapskrav)

När vi är klara med detta arbetsområde ska du kunna:

- Berätta om hur livet på en vikingagård såg ut exempelvis vad man åt, hur man skötte sin hygien, vad man arbetade med, vilka verktyg och vapen man använde, hur deras kläder såg ut, vilka husdjur man hade och hur livet kunde se ut för ett barn.

- Berätta om vikingarnas handels- och plundringsresor.

- Redogöra för vikingarnas trosuppfattning och några av de gudar som de tillbad.

- Redogöra för kristendomens framfart.

- Berätta om vikingarnas skriftspråk.

- Några  fakta om Sveriges första stad - Birka.   

 

 

 

Arbetsätt och arbetsformer

Under vikingatemats gång kommer du att få:

- Lyssna till olika genomgångar och berättelser om vikingatiden.

- Läsa och diskutera olika texter.

- Svara på frågor muntligt och skriftligt.

- Se filmer.

- Arbeta enskilt och i grupp.

- Illustrera texter.

 

 

Bedömning

Du ska genomföra alla arbetsområden. Jag kommer att titta på hur du arbetar och samtalar under lektionstid. Du kommer också att få göra en sammanfattande bedömningsuppgift.

Matriser

Hi Re Sv Sh Bl Ge
Bedömningsmatris - Vikingatiden år 4 ht 2014

Grundläggande kunskaper
goda kunskaper
mycket goda kunskaper
Vikingarnas religion - asatron
Du har grundläggande kunskap om någon asagud
Du har god kunskap om några asagudar.
Du har mycket goda kunskaper om flera asagudar och kan på ett välutvecklat sätt redovisa vad du vet.
Vikingarnas resor
Du känner till att och hur vikingarna reste i världen.
Du har god kunskap om hur vikingarna reste ut i världen och vart de geografiskt reste.
Du har mycket goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste i världen. Varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Ny aspekt
Hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du har grundläggande kunskap om att människans levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden.
Du har god kunskap om att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt och skriftligt berätta om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har mycket god kunskap om hur olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden. Du ger välutvecklade muntliga och skriftliga svar samt gör jämförelser med dagens samhälle.
Hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra för hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för hur kristendomen började införas i Norden och du känner till centrala figurer.
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt och skriftligt.
Vikingarnas skriftspråk.
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.
Staden Birka
Du kan på ett enkelt sätt berätta om staden Birka.
Du kan på ett mer utvecklande sätt berätta om staden Birka.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om staden Birka. Du vet var staden låg, hur staden växte fram, vilka yrkesutövaer som fanns i staden och reflekterar över varför staden övergavs.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: