Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är Kemi?

Skapad 2016-05-27 14:42 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 5 Kemi
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
 • Ke  4-6
  Kemin och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Konkretiserade mål

Vi ska under detta arbetsområde utveckla förmågan att:

 • beskriva och förklara våra kunskaper om kemiska reaktioner med kemiska begrepp och teorier
 • använda det periodiska systemet för att tex förklara varför vissa reaktioner sker.
 • förklara hur molekyföreningar är uppbyggd.
 • Förstå ämnens olika aggregationstillstånd, med vatten som exempel.

Undervisningen

För att lära och förstå:

samtalar vi

laborerar vi

tittar på atomer i 3D

 

Bedömning

Se matris

Matriser

Ke
Vad är kemi?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Föra resonemang
Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relaterar detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra utvecklande resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relaterar detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra välutvecklande resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relaterar detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: