Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk1 (1B)

Skapad 2016-05-29 13:36 i Iggesunds skola Hudiksvall
Pp utgår från läromedlet Prima matematik 1B.
Grundskola 1 Matematik

Du får arbeta med plus (addition) och minus (subtraktion), med talen 0-20 och med hela tiotal till 100. Du får också lära dig namnen på några geometriska former och vad olika ord betyder t ex ental, tiotal och hälften. Du ska också få arbeta med klockans halva timmar och att mäta volym. 

Innehåll

Kursplanens syfte

Genom undervisningen i matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Konkretisering av syfte

Eleven ska kunna:

 • talraden 0 -100.
 • addition och subtraktion 0-20, utan tiotalsövergång.
 • addition och subtraktion med hela tiotal.
 • läsa och lösa textuppgifter.
 • begreppen ental, tiotal, halva, hälften.
 • namnge och rita formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
 • uppskatta och mäta längder i cm och m.
 • uppskatta och mäta volymer i dl och liter.
 • avläsa klockans halva timmar.
 • skapa och avläsa tabeller och stapeldiagram.

Arbetssätt / Undervisning

Eleven kommer att lära sig genom att:

 • delta i genomgångar och samtal.
 • genomföra praktiska övningar ute och inne.
 • arbeta i läroboken Prima och med arbetsblad.
 • spela spel och använda miniräknare.
 • arbeta enskilt och i grupp.

Bedömning / Dokumentation

Elevens förmågor bedöms under arbetets gång i läroboken, vid praktiska övningar, samtal och diagnoser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: