Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudie: En ny skola i Alunda.

Skapad 2016-05-29 17:44 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 7 Geografi
...

Innehåll

Vad handlar arbetsområdet om?

 • Hur genomför man en fältstudie på bästa sätt?
 • Hur kan man ta reda på hur lämpad en plats är för en skola?
 • Hur kan man använda sig av GIS för att visa geografisk information?
 • Vad behöver man tänka på när man bygger en skola?

Hur kommer vi att arbeta?

 • Planering och utförandet av fältstudie i grupp
 • Presentation av resultat i Cartesia (GIS-verktyg)
 • Presentation för resten av klassen
 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Uppgifter

 • Fältstudie: En ny skola i Alunda

 • Fältstudier - presentation

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Begreppsförmåga
I detta arbetsområde bedöms: Hur väl ni kan använda er av och relatera begrepp till varandra som tex: GIS, Karta, Fält, Trygghet, Otrygghet, Tabell, Diagram, symbol.
Eleven har ännu inte visat att hen kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Procedurförmåga
I detta arbetsområde bedöms: hur väl ni motiverar ert val av undersökningsmetoder för att ta reda på trygga/otrygga platser
Eleven har ännu inte visat att hen kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsakfungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsakfungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Kommunikativ förmåga
I detta arbetsområde bedöms: Hur väl ni presenterar era resultat med hjälp av GIS
Eleven har ännu inte uppvisat att hen kan använda kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt vid fältstudier.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Analys- & Metakognitiv förmåga
I detta arbetsområde bedöms: Hur väl ni motiverar att platser är trygga/otrygga, hur väl ni motiverar förslag till förbättringar för otrygga platser.
Eleven har ännu inte visat att hen kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: