Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema orientering och skala

Skapad 2016-05-30 07:32 i Gillboskolan Sollentuna
Ni ska under kommande veckor utveckla er förmåga att kunna orientera i närliggande miljö samt förstå och kunna använda skala i samband med orientering. Ni kommer att få hämta kunskap genom lektioner i matematik och idrott och hälsa där ni kommer att få de kunskaper ni behöver för att lösa examinationsuppgiften. Examinationstillfället kommer att vara fredagen den 10 juni där ni kommer att få använda er av de kunskaper ni fått under lektionerna. För att klara examinationsuppgiften behöver ni samla på er ledtrådar på lektionerna.
Grundskola 5 Idrott och hälsa Matematik

Ni ska under kommande veckor utveckla er förmåga att kunna orientera i känd terräng samt förstå och kunna använda skala i samband med orientering. Ni kommer att få hämta kunskap genom lektioner i matematik och idrott och hälsa där ni kommer att få de kunskaper ni behöver för att lösa examinationsuppgiften. Examinationstillfället kommer att vara fredagen den 10 juni där ni kommer att få använda er av de kunskaper ni fått under lektionerna. För att klara examinationsuppgiften behöver ni samla på er ledtrådar på lektionerna. 

Centralt innehåll:

Idrott och hälsa

Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.

Matematik

Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.


Arbetet sträcker sig över två veckor, vecka 22-23. Totalt 4 idrottslektioner och 5 matematiklektioner.

Innehåll

Lektionsplanering

30 maj
Lektion 1 - Matte
Presentation av arbetssättet och problemet. Eleverna får en uppgift att lösa för att hitta sina lagkamrater.

31 maj
Lektion 2 - Matte
Vi går igenom begreppet skala och hur man räknar med skala. Därefter arbetar vi med en gruppuppgift.  

1 juni
Lektion 3 - Matte
Eleverna får arbeta med förstoring och förminskning.

2 juni
Lektion 4 - idrott och hälsa
Pokerorientering på skolgård

3 juni
Lektion 5 - idrott och hälsa (vikarie, Ida föräldrarledig)
Teori orientering

7 juni
Lektion 6 - Matte
Eleverna får använda orienteringskartorna och räkna ut hur långt det är mellan olika kartmärken.

9 juni
Lektion 7 - idrott och hälsa
Orientering i spåret. Kamratorientering

10 juni
Lektion 8 - idrott + Matte
Examination i spåret 8.30-ca 11.00

Matriser

Ma Idh
Tema orientering och skala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrott
Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Idrott
Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Matematik
Skala och dess användning i vardagliga situationer.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter geometri med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter geometri med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Matematik
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Matematik
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: