Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 Terminsplanering HT 15 och VT-16

Skapad 2016-05-30 08:51 i Enångers skola Hudiksvall
Grundskola 2 Svenska
...

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

Läsa:

 • Du kommer att träna på att läsa olika slags texter.

 • Du kommer att träna på att öka din läshastighet.

 • Du kommer att träna på att utveckla din läsförståelse.

Skriva:

 • Du kommer att träna på att skriva versaler och gemener i rätt storlek.

 • Du kommer att träna på hur man skriver en mening med stor bokstav, mellanrum och punkt.

 • Du kommer att träna på att skriva sagor med en inledning, ett hädelseförlopp och ett avslut.

 • Du kommer att träna skriva faktatexter, berättelser och att skriva utifrån stödord samt tankekarta.

Tala, lyssna och samtala:

 • Du kommer att träna på att prata och redovisa inför andra t ex en kompis eller hela gruppen.

 • Du kommer att träna på att lyssna på andra.

 • Du kommer att träna på att samtala, framföra egna åsikter och lyssna på andras.

Skönlitteratur och faktatexter:

 • Du kommer att lära dig om några svenska barnboksförfattare och deras verk.

 • Du kommer att träna på att skriva och läsa faktatexter.

 • Du kommer att träna på hur du söker information i faktaböcker.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Så här ska vi arbeta:

Vi arbetar med "Läsförståelse Blå" för att träna läsning och läsförståelse samt att svara på frågor med hela meningar.

Vi formulerar egna meningar med stor bokstav och punkt i jobb som t ex "Boken om mig" och "Mina sagor".

Vi redovisar muntligt inför en grupp. Har högläsning med faktatexter. Samtidigt får vi träning på att lyssna på andra.

Vi samtalar ofta om raster och vardagliga händelser.

Vi tränar läshastigheten genom att läsa texter och böcker i skolan samt läsa läsläxan.

Vi tränar att läsa och förstå olika slags texter som faktatexter, berättelser och instruktioner.

Vi skriver sagor med en inledning, händelse och avslut.

Vi genomför ett arbete med sagor där  Astrid Lindgren's figurer finns med.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: