Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskartan

Skapad 2016-05-30 15:15 i Kollaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Geografi
...

Innehåll

Syfte (Lgr 11) som arbetsområdet relaterar till

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig:

 • Vad våra världsdelar och världshav heter.
 • Väderstrecken
 • Vilken världsdel vi bor i

 

Undervisning

Du kommer att få:

Titta på faktafilmer om några utav våra världsdelar

Ta del av genomgångar. En för varje världsdel.

veta vilka de största länderna är i varje världsdel

Träna på världsdelar och världshaven på Ipad och dator.

Göra en gemensam karta över världen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ge  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Bedömning

Det kommer att bedömas hur du på lektioner, i samtal och i text/bild visar att du:

 • Kan världsdelarna och världshaven
 • Kan väderstrecken
 • vilken världsdel vi bor i

Kopplingar till läroplan

 • Ge   3
  Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: