Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva olika texttyper 5A vt-16

Skapad 2016-05-30 22:24 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Svenska
...

Innehåll

Visa lärande:

Genom att:

- skapa olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Mål och bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå budskapet i olika texttyper tex insändare, beskrivande- och berättande texter. 

- skapa olika slags texter med begripligt innehåll, fungerande struktur och språklig variation.

Vi kommer också att bedöma din förmåga att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser

Sv
Skapande av olika texttyper

Skriva
Kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur, samt god språklig variation.
Använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: