Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smörkniv

Skapad 2016-05-31 11:00 i Skulltorps skola Partille
Vi formger och framställer en smörkniv.
Grundskola 3 Slöjd

Vi formger och framställer en smörkniv.

Innehåll

Ämnesområde

Träbearbetning i slöjden. Sågning, raspning, filning, putsning, brännpenna, oljning.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

 • formge en smörkniv
 • göra en mall
 • rita av den på en träbit
 • såga ut efter linjen
 • raspa och fila formen
 • putsa med sandpapper, använda grövst först och gå över till finare och finare
 • eventuellt måla handtaget/bränna med brännpenna
 • olja in med paraffinolja

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Detta skall vi göra i skolan:

 1. Vi kommer att se en smörknivsutställning.
 2. Vi skissar fram 2-4 olika smörknivar
 3. Vi väljer ut den bästa
 4. vi gör en mall och en planering
 5. vi ritar av mallen på en träbit
 6. vi sågar ut formen på smörkniven med en figursåg
 7. Vi raspar och filar formen på smörkniven
 8. vi putsar med sandpapper, vi använder det grövsta sandpappret först och sen fortsätter vi med finare och finare sandpapper tills kniven är lika len som kinden.
 9. De som vill bränner eller målar sitt handtag.
 10. Vi oljar in smörkniven med paraffinolja.

Bedömning/detta ska vi bedöma

Hur du formger din smörkniv.

Hur du hänger med när vi gör planeringen.

Hur du sågar ut din smörkniv.

Hur du raspar/filar/putsar.

Hur väl du vet var du är i processen.

Hur du använder de verktyg och redskap du behöver och om du kan namnen på dem.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: