Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ vt-16 åk 6 Ty VB Die Zeit vergeht, das Wetter, mein Hobby

Skapad 2016-05-31 13:53 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Die Zeit vergeht, das Wetter, mein Hobby

Vt 2016

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i skrift så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer.

Förstå och tolka innehållet i skrift.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet skriva och läsa.

Genomförande

Du ska kunna:

*namnen på veckodagarna, månaderna och årstiderna

*berätta när du fyller år

*olika vädertyper och beskriva vädret

*vad olika hobbyer och aktiviteter heter på tyska ställa och besvara frågor om hobbyer berätta om din egen hobby.

Du kommer att jobba med dessa arbetsområdena enskilt, parvis och i grupp under terminen. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut. 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal och att förstå innehållet i tydligt talat, enkelt språk. Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. 

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i skrift.

Förstå och tolka innehållet i skrift.

Matriser

M2
Die Zeit vergeht, das Wetter, mein Hobby

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Hur du förstår texter på tyska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Hur du uttrycker dig när du skriver tyska.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: