Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 7 Statistik

Skapad 2016-05-31 14:21 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 7

Vi kommer att börja lite lätt denna termin med ett litet besök i statistikens värld. En del är säkert repetition men vi kommer även att jobba med att fördjupa era kunskaper kring matematiska begrepp så som tabeller, diagram, medelvärden och medianer. Ni kommer att ha möjlighet att jobba på lite olika sätt och på olika nivåer och tanken är att ni ska hitta ett sätt som passar er.

Innehåll

Centralt innehåll ur kursplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Arbetssätt

 • Fördiagnos
 • Egen planeringa av arbetssätt utifrån resultat på diagnos och egna målsättningar
 • Jobba i boken och / eller göra uppdrag och / eller göra egen undersökning
 • Genomgångar på valda moment

 

Bedömning av kunskaper

 • Kunskaperna bedöms enligt kunskapsmatrisen.

Matriser

Statistik år 7

Tabeller

F
E
C
A
Är osäker på att avläsa och tolka tabeller.
Kan avläsa och tolka enklare tabeller
Kan skapa frekvenstabeller utifrån egna data.
Kan skapa egna frekvenstabeller utifrån mer omfattande data.
Kan teckna enkla frekvenstabeller utifrån givna data

Diagram

F
E
C
A
Är ej tillräckligt säker på skillnaden mellan olika typer av diagram.
Kan skilja mellan stolp, stapel, linje och cirkeldiagram
Kan beskriva när det är lämpligt att använda olika diagramtyper.
Kan manipulera diagram.
Är osäker på att avläsa och/eller tolka enkla diagram.
Kan avläsa och tolka enkla diagram
Kan rita olika diagram utifrån givna och/eller egna data.
Kan skapa egna cirkeldiagram och histogram utifrån givna och/eller egna data.

Lägesmått

F
E
C
A
Medelvärde
Är osäker på beräkningar av medelvärde
Kan räkna ut ett medelvärde på enkla data
Har god försåelse för begreppet medelvärde
Kan analysera och beskriva olika lägesmåtts för och nackdelar.
Median
Är osäker på begreppet median
Kan ta ut en median på enkla data
Har god förståelse för begreppet median
Typvärde
Är osäker på begreppet typvärde
Kan ta ut ett typvärde på enkla data.

Matematiska begrepp

F
E
C
A
Kunskaper om begrepp
Har ej tillräckliga kunskaper om områdets grundläggande begrepp.
Har godtagbara kunskaper om merparten av begreppen frekvenstabell, stolp, stapel, linje, cirkeldiagram, medelvärde, median och typvärde
Har goda kunskaper om de flesta av områdets begrepp.
Har mycket goda kunskaper om områdets begrepp.
Användning av begrepp
Använder till viss del områdets begrepp i sina redovisningar.
Använder områdets begrepp på ett korrekt och relevant sätt i sina redovisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: