Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering åk 4 bild

Skapad 2016-05-31 22:01 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Punkter, linjer och under ytan.........!
Grundskola 4 – 6 Bild

 Vi definierar vad en punkt, linje, sträcka. yta och struktur är och gör ett antal olika tilllämpningsövningar där vi provar tekniker och material som exempelvis stämpeltryck (kork och vattenfärg), blyertsteckning med olika hårda och mjuka pennor. vaxkritor, siluettpapper, passare, vinkelhakar, gradskivor, plastmallar med geometriska former m.m. Skolans resetema blir i bildämnet en undervattensresa där vi med hjälp av korsade bågformade linjer och vattenfärger skapar intressanta havsmiljöer. Manusskrivning, filmning och redigering avslutar terminen när `Skapande skola`kommer på besök.

 

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas, och  bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. (Lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Arbetssätt och undervisning

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.


Du löser de olika bilduppgifterna efter att först ha fått en muntlig eller skriftlig instruktion.
Vi visar och går igenom de färdiga resultaten tillsammans.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lär/lärt dig på hur du omsätter och tar ansvar för en instruktion i praktisk handling, hur uthålligt, målmedvetet och noggrant du utför dina arbetsuppgifter och när du aktivt deltar i diskussioner och utvärderingar av olika uppgifter

Tidsram

Vårterminen -16.

Bedömning

Skriftlig bedömning sker med hjälp av Oskarshamns kommuns bedömningsmatriser i slutet av vårterminen.

Matriser

Bl
Kopia av Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Bild åk 4-6

Skapa bilder på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder.
Du kombinerar former, färger och linjer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och linjer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kombinerar former, färger och linjer på ett väl fungerande sätt.
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem.
Du använder material, tekniker och verktyg och varierar dem på ett självständigt och idérikt sätt.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem bidra till att utveckla idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem delvis utveckla egna idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem utveckla egna idéer.
Kommunicera med bilder på en årskursanpassad nivå.
Du skapar en bild där budskapet behöver förklaras för att bli tydligt.
Du har en tanke med bilden där budskapet delvis framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bilden som gör att budskapet framgår för betraktaren.
Du har en tanke med bilden som gör att budskapet tydligt framgår för betraktaren.
Presentera bilder på en årskursanpassad nivå.
Med stöd anpassar du din presentation till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med viss anpassning till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med relativt god anpassning till uppgiften.
Du presenterar dina bilder med god anpassning till uppgiften.
Beskriva den egna arbetsprocessen och resultatet av ditt arbete på en årskursanpassad nivå.
Du ger en enkel beskrivning av din arbetsprocess och/eller resultatet.
Du ger en enkel beskrivning av arbetsprocessen och förklarar hur den påverkat resultatet.
Du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet.
Du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet, på ett välutvecklat sätt.
Resonera om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer på en årskursanpassad nivå.
Du beskriver bilder och kan med stöd föra ett resonemang kring dem.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk.
Du för utvecklade och väl underbyggda resonemang utifrån egna erfarenheter och andras verk.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: