Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 5 VT-16, Praktiskt musicerande "Let It Be"

Skapad 2016-05-31 22:05 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Musik

Under det här arbetsområdet utgår vi från den kända Beatles-låten "Let It Be". Vi sjunger, spelar keyboard och trummor. Vi lyssnar också på originalinspelningen och pratar om gruppen the Beatles.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Övergripande planering

Vi börjar med att lyssna på och sjunga låten.
Vi pratar om Beatles och deras låtar.
Vi lär oss att spela ackorden och den lilla melodin på keyboard och övar på att byta med flyt.
När vi känner oss säkra på ackord testar alla elever trumkompet som passar till låten. De som vill spelar på trumsetet två och två. 
De som vill sjunger låten i mikrofon tillsammans med några klasskamrater till klassens komp.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musicerande och musikskapande Musikframföranden.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6
  Musikens verktyg Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
 • Mu  4-6
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Bedömning.

Bedömningen sker kontinuerligt under lektionerna när vi spelar och sjunger.
De aspekter som bedöms i matrisen är följande:
Melodispel, Slagverksstämmor, Ackordinstrument keyboard och aspekterna i resonerande-delen av matrisen.

 

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplan

 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
 • Mu  E 6
  Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  E 6
  Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
 • Mu  E 6
  Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: