Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov - Biologi - 2015/2016

Skapad 2016-06-01 15:15 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 9 Biologi

Syftet med samtliga nationella prov är i huvudsak att

  • stödja en likvärd och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

De nationella proven kan också bidra till

  • att konkretisera kurs- och ämnesplanerna
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

 

Innehåll

Genomförande

De nationella proven består av flera delar.

Delprov A1 - är ett teoretiskt prov i ämnet. Delprovet avser att bedöma förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Delprov A2 - Delprovet består av en större uppgift och avser att bedöma förmågan att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. 

Delprov A3 - Delprovet av en uppgift och avser att bedöma (del av) förmågan att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Delprov B - Delprovet består av en praktisk uppgift och några utvärderingsuppgifter och avser att bedöma (del av) förmågan att genomföra systematiska undersökningar i biologi. I detta delprov prövas särskilt förmågan att genomföra och utvärdera en undersökning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: