Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP: Skriva berättelse, åk 4

Skapad 2016-06-01 16:51 i Getingeskolan Halmstad
"Berättar-10:an" Eleven följer de instruktioner som ges i de åtta olika kapitlen och skapar sin egen berättelse utifrån dessa instruktioner.
Grundskola 4 Svenska

I det här arbetet skall du träna dig i att skriva en berättelse där det finns en inledning, tydlig handling och avslut. Du skall också visa att du kan beskriva personer och miljöer på ett tydligt sätt, samt att kunna följa Berättar-10:ans röda tråd. Du skall också visa att du behärskar de vanligaste skrivreglerna, kunna ge och ta respons på din text och utifrån det kunna bearbeta din text.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet för elev

Under fyra veckor kommer vi att jobba med att skriva en berättelse som utgår från Berättar-10:an. Berättelsen innehåller 10 tankerutor och du ska följa den röda tråden. Du ska först skriva ett utkast och sedan bearbeta din text tills den slutliga versionen är klar. När du skrivit färdigt din berättelse gör du en framsida och häftar ihop till en egen bok.


Matriser

Sv
Skrivuppgift åk 6, berättande text

Skrivuppgift, berättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Helhetsbedömning
Texten är begriplig Texten har viss koppling till uppgiften
Texten är relativt tydlig. Texten är relativt väl kopplad till uppgiften.
Texten är tydlig. Texten är väl kopplad till uppgiften.
Innehåll
  • Sv  E 6
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
  • Sv  A 6
Se koppling til kursplan Sv E 6 • räknar upp händelser
Se koppling till kursplan Sv C 6 • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Se koppling til kursplan Sv A 6 • förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
Skrivregler
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
Se koppling till kursplan Sv E 6. • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • viss säkerhet i stavning
Se koppling till kursplan Sv C 6. • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Se koppling till kursplan Sv A 6. • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: