Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sten och Flisa i Forntiden

Skapad 2016-06-01 19:11 i Östra Karups skola Båstad
Forntiden åk 3 V 10 - 22
Grundskola 3 Svenska Historia

Tänk om Sten och Flisa kom och hälsade på? Hur skulle det funka? Visste de att de levde på forntiden och när var den?

Innehåll

Syfte/undervisningen ska syfta till att

Hi:

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
 • Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Sv:

 • Formulera sig i tal och skrift
 • Läsa skönliteratur och andra texter för olika syften
 • Söka information från olika källor och värdera dessa

 

Centralt innehåll;

Hi:

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Vad historiska källor kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvilkor för barn, kvinnor och män. Jämfört med idag.
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

SV

 • Informationssökning i olika medier och källor.
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet i ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Berättande texter för barn från olika tider.
 • Beskrivande och förklarande texter, till extempel faktatexter för barn.

 

 

Så här gör vi; Du kommer genom lektioner, filmer, klipp, diskussioner, läsning av olika typer av texter att söka svar på följande frågeställningar

 • Hur såg det ut hemma hos Sten och Flisa?
 • Hur levde man då?
 • När levde Sten och Flisa?
 • Hur vet vi att de fanns?
 • Vilka spår kan vi se av dem i dag?

Utifrån frågorna kommer du att träna din förmåga tolka när forntiden var i förhållande till oss, hur det var att leva där, hur man bodde och såg ut och vilka spår vi idag kan hitta av forntiden. Du kommer att läsa och lyssna på olika typer av texter för att utveckla din förmåga att läsa texter. Du kommer också att läsa och söka fakta i olika typer av källor för att träna din förmåga att använda dig av olika typer av historiska källor. Du kommer i diskussioner och text skrivning att träna din förmåga att läsa, skriva fakta texter, arbeta källkritiskt och att använda historiska begrepp.

 

Du redovisar din/dina:

 • kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder genom att ord och bild besvara våra gemensamma frågor och jämföra med hur det är i dag hos oss .
 • förmåga att resonera vilka spår vi kan se av forntiden i dag genom att rita och berätta.
 • förmåga att använda begrepp, historiskt källmaterial, samla och sammanställa information till en faktatext om hur det såg ut hemma hos Sten och Flisa.
 • förmåga att läsa skönliteratur för barn som handlar om forntiden genom att svara på frågor, berätta och rita
 •  

 

Jag kommer att bedöma din/dina:

 • kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
 • förmåga att resonera om vilka spår vi kan se av forntiden det i dag.
 • förmåga att använda begrepp, historiskt källmaterial, sammanställa informationen och arbeta källkritiskt
 • förmåga att läsa skönliteratur för barn som handlar om forntiden forntiden
 •  

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift

Matriser

Hi Sv
Sten och Flisa i Forntiden

På väg mot målet
Målet är uppnått
Målet är uppnått med högre kvalitet
Dina kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Med stöd kan du berätta om de olika tidsperioderna under forntiden. Du kan med bildstöd berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde och göra någon jämförelse.
Du är bekant med tidsbegreppen. Du kan kort berätta något om det du lärt dig om hur människorna under forntiden levde och göra någon jämförelse.
Du känner till tidsbegreppen och några livsvillkor för människorna på forntiden. Du berättar engagerat om människornas liv och gör några jämförelser.
Dina kunskaper om hur det var att leva på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur det är nu hos oss
Du kan med bildstöd berätta något om hur man levde på forntiden och nämna någon skillnad och likhet mellan nutid och dåtid.
Du kan berätta något om hur man levde på forntiden och nämna några skillnader och likheter mellan nutid och dåtid.
Du kan berätta och beskriver hur man levde på forntiden och nämner flera olika skillnader och likheter mellan dåtid och nutid. Du jämför historiska händelser med ditt eget liv.
Din förmåga att resonera om vilka spår vi kan se av forntiden det i dag
Du kan ge exempel på något som är bevarat i vår tid
Du kan ge exempel på olika spår och fynd som är bevarat i vår tid
Du kan ge exempel på olika spår och fynd som är bevarat i vår tid. Du kan också berätta om något spår i din närhet.
Din förmåga att söka och strukturera information.
Du kan med stöd ta till dig information som du sedan kan återberätta.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter. Du kan berättar något av vad du hört, sett, läst och var du har hittat informationen.
Du tar till dig information bland annat genom att se på film, lyssna och läsa faktatexter. Du kan använda informationen i ditt eget berättande / texter. Du berättar var du har hittat informationen.
Din förmåga att använda begrepp
Du kan ännu inte använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Din förmåga att läsa böcker för barn
Du behöver lyssna ibland när du läser.
Du läser med relativt gott flyt och kan till viss del återberätta vad du läst.
Du läser med gott flyt och kan återberätta vad du läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: