Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 Sva 2015-16

Skapad 2016-06-02 15:01 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 1
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Bedömning - vad och hur

Vad?

 • Att du kan ljudet på alla bokstäver och vet hur de skrivs
 • Att du kan läsa enklare texter i småböckerna i klassrummet
 • Att du vågar prova själv att skriva text till bilder eller vad du varit med om
 • Att du lyssnar på vad vuxna och barn berättar
 • Att du själv berättar tex. om något du gjort och om saken i "hemliga" påsen

Hur?

 • Enligt Skolverkets bedömningsstöd i Svenska
 • Lästest i maj
 • Vi tittar i din "dagbok"  och på texter du skrivit.
 • Att du är med på samtalen både genom att säga saker själv och att lyssna på dina kamrater
 • Du har med dig den "hemliga" påsen och kan berätta något när det är din tur

Undervisning och arbetsformer

 • bokstavsgenomgångar till alla bokstäver
 • anpassade arbetsblad
 • vi skriver om saker vi gjort, vi skriver sagor och vi skriver till bilder och dagbok
 • läsa högt för vuxna och för andra barn
 • boklån och tillfällen att själv läsa i böcker
 • vi lyssnar och berättar för varandra vad vi varit med om
 • "hemliga" påsen där du får ta med en sak och berätta om
 • olika språkövningar tex. rim, sammansatta ord, klappa stavelser
 • undervisningsfilm
 • att skriva och göra övningar på Ipaden

Kopplingar till läroplan

 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • SvA  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Matriser

God skrivutveckling

Skrivutveckling - Kunskapskrav år 3 Lgr 11

 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Stavning
Meningsbyggnad och textform
Funktionell skrivning
Skapande skrivning
Högre
När jag stavar svåra ord så kan jag antingen ljuda eller använda regel. Jag kan också jämföra med andra liknande ord och se på ordet om jag gör rätt
Jag kan skriva en text så att nästan vem som helst kan förstå
Jag kan bearbeta min text och arbeta medvetet med språket för att anpassa texten till en tänkt läsare.
Jag kan skriva dikt som som framkallar stämningar
Jag kan direkt plocka fram ord eller delar av ord ur minnet.
Jag kan skriva olika texter för olika läsare så att de förstår.
Jag kan skriva faktatext med egna ord och hämta fakta från olika källor.
Jag kan uttrycka både mina egna och andras känslor i skrift.
Jag skriver sällan isär ord,
Jag kan skriva sammanhängande, längre texter med tydlig handling och med rubriker och avslutning.
Jag kan skriva en redovisning av ett projektarbete, ett musei- eller ett studiebesök.
Jag skriver målande och detaljerat om både inledning, händelse och avslutning.
Jag kan avstava ord.
Jag kan skriva på dator och använda ordbehandlingsprogrammet. Jag använder målande ord när jag skriver.
Jag kan formulera frågor inför en intervju med någon som arbetar eller är pensionär.
Jag kan skriva en dialog och visa vad folk säger till varandra.
Jag kan stava vanliga svårstavade ord rätt (sjunga, kärlek, djur, göra).
Jag skriver snabbt och säkert. Ibland blir det berättelser på flera sidor.
Jag kan använda stödord eller tankekarta när jag skriver en faktatext.
Jag kan skriva en längre berättelse med både inledning, händelse och avslutning.
Jag klarar ofta att stava dubbelteckning rätt.
Jag kan få meningarna att hänga ihop.
Jag kan skriva referat från möte.
Jag kan skriva en längre berättelse med fantasi och påhittade saker.
Jag kan skriva två- och ibland flerstaviga ord rätt.
Jag använder många olika ord och har inte samma ord hela tiden.
Jag kan skriva en recension av en bok jag läst.
Jag kan själv komma på en berättelse och skriva den men den blir inte lång.
Jag kan skriva korta ord.
Jag skriver både långa och korta meningar. Ibland rättar jag mig själv.
Jag kan skriva svar på frågor i mina skolböcker.
Jag blandar inte små och stora bokstäver när jag skriver.
Mina meningar är ibland långa och komplicerade.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag kan skriva många meningar med många olika ord. Det går ganska fort.
Jag kan sätta punkt och stor bokstav men gör fel ganska ofta.
Jag kan skriva en enkel mening.

God läsutveckling

Lässchema

Fonologisk medvetenhet
Ordavkodning
Flyt i läsningen
Läsförståelse
Läsintresse
Jag kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.
Jag hinner med att läsa textremsorna på TV.
Jag läser engagerat och länge.
Jag berättar och kommenterar ofta sådant som står i tidningen.
Jag kan läsa ord som tjugo, stjärna och skylt.
Jag kan läsa en hel bok med lite mer text och färre bilder.
Jag kan läsa kritiskt och reflekterande.
Jag tar initiativ till läsaktiviteter i klassen.
Jag kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag.
Jag kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand.
Jag kan läsa böcker på mer än 100 sidor med nästan enbart text.
Jag känner till många boktitlar och författare.
Jag kan läsa ord som spruta, struts, krita.
Jag läser barnserier.
Jag kan läsa och förstå text i dagstidningar.
Jag är en riktig bokslukare.
Jag prövar att läsa okända ord på egen hand.
Jag rättar mig själv när jag läser.
Jag klarar att övervaka min egen läsning.
Jag läser hellre än håller på med andra aktiviteter.
Jag kan läsa ord som spel, gris, blöt.
Jag kan läsa meningar som "Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Jag kan söka fakta i olika källor.
Jag läser gärna för andra.
Jag kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud.
Jag kan läsa ord som busa, leka, måla.
Jag kan rita en händelsekarta över innehållet i en berättelse.
Jag går ofta till biblioteket på eget initiativ.
Jag kan höra vilket nytt ord det blir om o i sol byts ut mot i, då blir det sil.
Jag kan läsa ord som is, sol, räv.
Jag kan läsa enkla meningar som "Mia leker med Max".
Jag kan uppfatta den "röda tråden" i en berättelse.
Jag gillar att få böcker i present.
Jag känner igen vanliga småord som jag, hej, och.
Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
Jag kan läsa och följa en anvisning.
Jag väljer spontant att läsa på egen hand.
Jag försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten.
Jag kan "läsa mellan raderna".
Jag lånar gärna hem böcker från biblioteket/ klassbiblioteket.
Jag kan koppla det jag läst till egna erfarenheter och tidigare kunskap.
Jag pratar gärna och ställer frågor om det jag läst.
Jag kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir s+kor blir skor.
Jag kan läsa och förstå ett helt stycke.
Jag kan ta bort ett ljud och höra vad som blir kvar, t ex leka -l blir eka.
Jag känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar.
Jag frågar gärna och vill veta vad nya ord betyder.
Jag kan dela upp ordet bil i b-i-l och måla i m-å-l-a.
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn jag känner igen.
Jag kan läsa och förstå en lång mening, t ex "Musen heter Max och bodde i en liten papplåda".
Jag kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Jag kan namnen på fler än 8 bokstäver.
Jag kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Jag kan läsa och förstå en enkel mening, t ex "Mia leker med Max".
Jag kan höra vilket första ljudet i ord är, t ex m-mat, och s-sol.
Jag kan läsa enkla ord och första vad de betyder.
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t ex ko (1), må-la (2).
Jag blir glad när vi läser tillsammans.
Jag kan höra rim, jag kan rimma.
Jag vill gärna lyssna på sagor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: