Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 7 Procent och decimaltal

Skapad 2016-06-02 15:22 i Apalbyskolan Västerås Stad
Planering utifrån Formula 7
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

När vi har arbetat med detta kapitel ska du... 

 • se samband mellan bråk, decimaltal och procent (s 176-179)
 • beräkna delen av det hela i procent (s 180-186)
 • beräkna delen när procenttalet är känt (s 187-188)
 • beräkna nya värden efter procentuella förändringar (s 189)
 • räkna med mer än 100% (s 190)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Undervisning

Vi kommer att ha

 • Genomgångar
 • Arbete i boken 
 • Arbete med arbetsblad

Diagnos v 22

Bedömning

 

Följande kommer bedömas under arbetsområdet:

 • Ditt arbete under lektionstid, muntligt, men även dina skriftliga redovisningar
 • Diagnos

Matriser

Ma
Ma 7 Procent och decimaltal - diagnos

Samband mellan bråk, decimaltal och procent (s 176-179)

Öva mer
Delvis
Behärskar
D1 Från bråk- till procentform
D2 Från bråk- till procentform
D3 Från procent- till decimalform
D4 Från procent- till bråkform
D5 Del av antal (bild) i procent

Beräkna delen när procenttalet är känt (s 187-188)

Öva mer
Delvis
Behärskar
D6

Räkna med mer än 100% (s 190)

Öva mer
Delvis
Behärskar
D7

Beräkna delen av det hela i procent (s 180-186)

Öva mer
Delvis
Behärskar
D8 (s 180-181)
D9 (s 185)

Beräkna nya värden efter procentuella förändringar (s 189)

Öva mer
Delvis
Behärskar
D10 (s 189)
D11 (s 186)
D12 (s 190)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: