Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutmaningen

Skapad 2016-06-02 16:55 i Trönningeskolan Halmstad
Du kommer att delta i Komteks Teknikutmaning, Stora upptäckardagen.
Grundskola 1 – 3 Teknik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Tk  E 6
  Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  E 6
  Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Genomförande/Bedömning

Vi kommer att arbeta i grupper med att tillverka en leksak som ska innehålla en vevaxel.
Du och din grupp ska göra en enkel skiss över er konstruktion samt fundera ut vilket material som behövs. Vi kommer att titta på filmer på goda exempel och Komtek kommer till skolan och visar på olika material och hjälper oss att komma igång med projektet.

Bedömningen sker under arbetets gång och du kommer att avluta projektet med en utställning.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: