Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2016-06-03 07:19 i Tullbroskolan Falkenberg
Ett arbete i historia om den tid i historien som ledde fram till två världskrig.
Grundskola 9 Historia

Ett arbete i historia om den tid i historien som ledde fram till två världskrig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning - vad och hur

Skriftliga förhör på

- Olika ideologier

- Första världskriget

- Mellankrigstiden

- Andra världskrigert

Uppsatsskrivning om några frågeställningar inom andra världskriget

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi  E 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
 • Hi  E 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Undervisning och arbetsformer

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Matriser

Hi

Världskrigens tid

>
>
>
>
Grundläggande kunskaper
Du är på väg mot grundläggande kunskaper när det gäller världskrigen.
Du har grundläggande kunskaper när det gäller världskrigen.
Du har goda kunskaper när det gäller världskrigen.
Du har grundläggande kunskaper när det gäller världskrigen.
Orsak
Du tränar på att föra ett enkelt resonemang om varför världskrigen startade.
Du för ett enkelt resonemang om varför världskrigen startade.
Du för ett utvecklat resonemang om varför världskrigen startade.
Du för ett avancerat resonemang om varför världskrigen startade.
Villkor och värderingar
Du tränar på att föra ett enkelt resonemang om världskrigen villkor och värderingar.
Du för ett enkelt resonemang om världskrigen villkor och värderingar.
Du för ett utvecklat resonemang om världskrigen villkor och värderingar.
Du för ett avancerat resonemang om världskrigen villkor och värderingar.
Påverkan på framtiden
Du tränar på att föra ett enkelt resonemang om hur världskrigen påverkade mänskligheten.
Du för ett enkelt resonemang om världskrigen villkor och värderingar.
Du för ett utvecklat resonemang om världskrigen villkor och värderingar.
Du för ett avancerat resonemang om världskrigen villkor och värderingar.
Förintelsen
Du tränar på att föra ett enkelt resonemang om förintelsen.
Du för ett enkelt resonemang om förintelsen.
Du för ett utvecklat resonemang om förintelsen.
Du för ett avancerat resonemang om förintelsen.
Historiska begrepp
Du tränar på historiska begrepp.
Du använder historiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du använder historiska begrepp på ett bra sätt.
Du använder historiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: