Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsmatematik

Skapad 2016-06-03 08:49 i Lyckeboskolan F-9 Visa kommun
Vi lär oss matematik genom att gå på upptäcktsfärder i skogen.
Grundskola F Matematik

Vi lär oss matte i naturen.

Exempelfilm>>

Siffersången>>

Innehåll

I förskoleklass är det viktigt att utveckla barnens tankekapacitet och väcka en positiv inställning till matematik, tex. genom:

-Diskussioner som utgår från vardagen och bekanta föremål och händelser.

-Att få pröva, uppleva matematik både praktiskt och även teoretiskt( på papper).

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Aktiviteter

Vi går ut i skogen och samlar pinnar, blad, kottar eller liknande på tid och räknar hur många vi fått.

Barnen räknar sen det de samlat och vi spelar in.

barnen skriver siffran på eget valt sätt tex med pinnar eller ritar i sanden. Vi tar kort och lägger i Lärloggen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: