Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kråkan Kvalitet och utveckling i förskolan - skapande arbete

Skapad 2016-06-03 15:15 i Fågelsångens förskola Trelleborg
Förskola

Datum: 151009

Utvärderat datum: 2016-06-03

2017-05-03

Innehåll

Barns skapande utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

151009

Vi utmanar barnen i sitt skapande med olika material och tekniker och har skapande verksamhet vid återkommande tillfälle, vi inkluderar bygg och konstruktionslek.

Det finns till IKT men det är ofta svårtillgängligt.

Föräldrarna är informerade via Unikum, väggdokumentation och muntliga samtal.

medvetenhet och diskussioner kring genus och kulturella variationer finns men inget nedskrivet. Likabehandlingsplan finns.

 

Vi dokumenterar barnens enskilda lärande i Unikums lärlogg.

Vi strävar efter att få en pedagogisk dokumentation i bloggen som ger underlag till gemensam reflektion i arbetslaget

 

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi vill utveckla ett temainriktat arbetssätt där vi pedagoger och barnen vill utforska ett tema utifrån barnens nyfikenhet och intresse.

2016-06-03

Fortsätta med utforskande arbetssätt inom Temat med projekt utifrån barnens intresse där barnen får bekanta sig med nya material och tekniker.

Göra barnen mer självständiga i att arbeta i Atelje´n.

Använda musik och  som komplement till sagotemat.

2017-05-08

använda projektorn i barngruppen för att ge barnen större upplevelser kring olika kreativa aktiviteter.

 

 

 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

2016-06-03

Använda återvinningsmaterial i skapandet.

Skapa ute och inne.

Skapa uifrån våra sagor och berättelser tillsammans i små grupper.

2017-05-08

 Vi har arbetat med sagotema och läslyftet och IFous utifrån sagan "Guldlock" och "kompisen blir arg" .

där har barnens egna variationer av sagan visats som dockteater och barnen har spelat upp dockteater på olika sätt inför barngruppen.  Barnen har skapat utifrån sagorna med olika material. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - skapande

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
X
Nivå 4
x 2017-05-03
Nivå 5
Nivå 6
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
X
Nivå 4
x 2017-05-03
Nivå 5
Nivå 6
Ny nivå
Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: