Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zickzack- boken olika texttyper.

Skapad 2016-06-03 16:02 i Hovhultsskolan Uddevalla
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska

Den här planeringen handlar om det som vi arbetar med i Zickzack- boken. Planeringen bygger på att du skall lära dig att skriva en tydlig och enkel instruktion.

Innehåll

Syfte och förmågor

 

Kommunikativ förmåga:

Formulera sig och kommunicera i tal samt skrift.

Begreppsförståelse:

Anpassa språket efter olika syften, mottagare samt sammanhang.


Metakognitiv förmåga:

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer/ välja och använda språkliga strategier.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • SvA  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Arbetssätt och metod

Undervisningens innehåll:

Vi kommer att använda oss utav Zickzack -boken och kompletterande stenciler under undervisningen.

- Vi kommer att använda datorn som hjälpmedel när vi skall skriva olika typer av texter.

- Vi kommer att arbeta i mindre grupper.

 

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

- Arbeta i grupper.

- Använda datorn som hjälpmedel.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Kommunikativ förmåga: 

Att du kan formulera dig i tal och skrift och anpassa texten efter rätt syfte.

Begreppsförståelse:

Att du kan anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang genom att skriva instruerande texter.

Metakognitiv förmåga:

Att du kan urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer som vi lär oss. Och att du kan använda språkliga strategier på rätt sätt.

                Dessa saker kommer att bedömas:

- Att du använder språket på rätt sätt.

-  Följer skrivreglerna.

- Att du kan skriva och följa dem språkliga normerna som vi går igenom.

- Arbetsgången.

 

 

 

Dokumentation

Jag kommer att dokumentera arbetsområdet genom skriftliga arbeten och anteckningar.

När dem fyra stegen i kapitlet är färdiga så kommer du att få skriva en egen instruerande text med hjälp av det som du har lärt dig, där du skall uppfylla bedömningskriterierna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: