Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-06-04 21:47 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3)
...

Innehåll

Mål

I det här temat ska vi lära oss om hur de första människorna levde och hur deras liv förändrades under tidsåldrarna Jägarstenåldern, Odlarstenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Arbetets innehåll

Arbetet innehåller lektioner om de första människorna i helklass men även fördjupningsarbete och redovisningar i smågrupper.

Alla kommer både att få läsa fakta och att arbeta praktiskt med händerna.

 

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Arbetssätt och redovisningsform

Det här temat kommer vi att arbeta med fram till februari. 

Vi kommer att läsa och prata övergripande om när de första människorna kom till vår del av världen men också jämföra hur långt utvecklingen samtidigt hade nått i en annan del av världen. Detta gör vi gemensamt i helklass.

Ni kommer att gruppvis få fördjupa er i ett ämne som ni ska jämföra mellan de olika tidsåldrarna och gärna även med vår tid. Ert arbete ska ni sedan redovisa för klassen på valfritt sätt.

Ni kommer även att få göra praktiska moment i era grupper.

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska tillsammans med din grupp förbereda en redovisning och kunna berätta hur just ert ämne skiljde sig mellan de olika tidsåldrarna.

Det är viktigt att du är delaktig i din grupp när ni arbetar och redovisar och att du är med och visar intresse när vi läser eller diskuterar hela klassen tillsammans.

Du ska ha tillverkat en lerkruka på stenåldersvis, men gärna även ha tillverkat någon modell som ni kan visa upp under redovisningen.

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: