Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Akustik-läran om ljudet vt-16

Skapad 2016-06-05 14:28 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik Biologi

Kan du tänka dig ett liv utan ljud? Måste du sänka volymen då du blir tillsagd att du spelar för högt? Använder vi ljud till något?

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Arbetets innehåll

Vi ska arbeta med att skapa förståelse för hur ljudet uppkommer, skillnad mellan toner och buller, skillnad mellan starkt och svagt ljud, skillnad mellan högt och lågt ljud, ljudets spridning samt hur vi fångar upp ljud. Hur ljud används i olika sammanhang.

Vi kommer även att titta på örats uppbyggnad och funktion, dvs biologi.

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att varva teorigenomgång med stationsförsök.


 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina slutsatser av laborationernas resultat bedöms

Området kommer att avslutas med ett skriftligt förhör. Där kommer du att ges möjlighet att visa att du har förståelse för ljudets uppkomst, utbredning, registrering samt dess inverkan på teknisk utveckling.

Fy aspekt 7, 11, 14
Bi aspekt 11

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Reflektion

Har du deltagit aktivt i arbetet med att genomföra, skapa och dokumentera undersökningar?

Har du aktivt och självständigt arbetat med att förstå de fysikaliska begreppen kopplade till akustik?

Matriser

Fy Bi
NF Kunskapstabell Fysik/Biologi åk 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej bedömt
Fy Aspekt 7
Slutsatser Laborationer
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Fy Aspekt 11
Fysikaliska samband akustik
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med LJUD och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med LJUD och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med LJUD och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fy Aspekt 14
Upptäckters betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Bi Aspekt 11
Människokroppen - örat
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: