Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2016-06-05 21:05 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 3 Historia
...

Innehåll

Presentation

Ur Lgr 11:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper
om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed
uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

Förmågor

Kommunikation: förmågan att använda samhällsvetenskapliga begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband. 

Reflektion: förmågan att reflektera över sina egna och andras livsvillkor.

Samarbete: förmågan att lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Kopplingar till läroplan

  • SO  1-3
    Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  • SO  1-3
    Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  • SO  1-3
    Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Undervisning

Vi kommer att prata, läsa och se på film om Forntiden och tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Vi kommer att åka på studiebesök till Vitlycke och se på hällristningar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: