Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap VT-2016

Skapad 2016-06-06 10:22 i Pysslingen Skolor Lännersta skola Pysslingen
Från läroplanen: Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet. Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Grundskola 4 Samhällskunskap

Från läroplanen:

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Innehåll

Innehåll

Följande centrala innehåll från läroplanen för år 4-6 behandlas:

Beslutsfattande och politiska idéer
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika upp­ drag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Vi vidrör även:
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­ heter i enlighet med barnkonventionen.
• Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Detta görs genom att inhämta information från  UR:s serie Dröm om demokrati och genom gemensamma diskussioner runt samhällsfrågor både globalt och lokalt.

Eleverna bedöms utifrån deras deltagande i diskussioner samt korta skriftliga uppgifter vid varje lektion.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: