Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2016-06-06 12:21 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Biologi
Växter och djur

Innehåll

Så här säger läroplanen

Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom många områden. Med kunskap om naturen och människan får människan redskap för att påverka sitt eget välbefinnande men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

 

 • Centralt innehåll
 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi 4-6
  Biologin och världsbilden Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 •  

 

 

 Det här ska vi lära oss

Vi ska lära oss om djur och växters utveckling och livsvillkor. Vi ska lära oss hur vi definierar skillnaden mellan växt och djur. Vi ska lära oss om ekosystem i närmiljön och namn på vanligt förekommande arter.

 

 • Växters liv, fotosyntes och ekologiska samband.
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Begrepp

Biologi, liv, släkt, art, organ, organism, cell, kronblad, foderblad, ståndare, ståndarknapp, pistill, märke, fröväxter, fröämne, pollen, nektar, pollinering, mossor, ormbunksväxter, barrväxter, blomväxter, klyvöppningar, läppceller, barr, blad, stjälk, rot, blomma,fotosyntes, koldioxid, klorofyll, syre, druvsocker, anpassningar, kamouflage,

 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer genomföra enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Vi kommer att läsa faktatext och arbeta med instuderingsfrågor. Vi kommer att se film och diskutera innehållet.

Du kommer få lära dig artkunskap via fältstudier och träningsprogram på Ipaden tex Elevspel Biologi.

 

Bedömning av dina kunskaper/förmågor

Vi kommer bedöma dina kunskaper i ämnet genom att se hur du praktiskt och  muntligt är aktivt vid fältstudier, experiment och diskussioner.Vi kommer att bedöma dina kunskaper i ämnet vid skriftlig redovisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: