Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering åk 5 textilslöjd

Skapad 2016-06-06 19:47 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 5 – 9 Slöjd

Under vårterminen har du kunnat välja att arbeta med lappteknik (kudde), korsstygnsbroderi och Jing-jangdjur. Parallellt med detta har vi arbetat med olika garntekniker (virkning och stickning)både på grund-och fördjupningsnivå. Aktuella händelser med anknytning till slöjdämnet har vi fortlöpande tagit upp till diskussion och så har vi lärt oss mer om olika material och metoder.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen ska bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt och ge eleverna  förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form,funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.(lgr 11)

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Arbetssätt och undervisning

 Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. (lgr 11, kap. 1 och 2)


Vi tillverkar enklare föremål med hjälp av stickteknik (ex. boll,grytlapp,pulsvärmare,telefonfodral) och lär oss förstå de olika förutsättningarna för att arbeta i vävda eller stickade tyger när vi gör Jing-jangdjur.
Vi har muntliga genomgångar av olika textila material ( naturfibrer men också en del om konstfibrer) där vi fokuserar på miljöperspektivet.
Arbetsinsatserna dokumenterar du vid varje lektionstillfälle i veckorapporten.
Vi diskuterar och reflekterar över aktuella händelser med anknytningar till ämnet, exempelvis en tidningsartikel eller ett TV-reportage


Visa vad du lärt dig

Vi går igenom och repeterar varför och hur man värderar sitt arbete i slöjdämnet och gör en gemensam skriftlig utvärdering efter varje avslutat arbetsområde. På individnivå är varje lektion det forum där du visar vad du lär/lärt dig av de olika delarna i slöjdprocessen.

Tidsram

De planerade arbetsområdena kommer att ta terminen i anspråk.

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av kommunens bedömningsmatriser

Matriser

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 4 - 6

IDEUTVECKLING:
Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån syftet med arbetet.
ÖVERVÄGANDE:
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån någon miljöaspekt på årskursanpassad nivå.
Du gör val men har svårt att motivera varför.
Du ger enkla motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
Du ger utvecklade motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val utifrån någon miljöaspekt.
FRAMSTÄLLNING:
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål, men behöver stöd för att slutföra arbetet.
Utifrån instruktioner, i samarbete med läraren och/eller klasskamrat, kan du på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka slöjdföremål i olika material.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ som leder arbetet framåt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ som leder arbetet framåt.
FRAMSTÄLLNING:
Använda redskap och handverktyg på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet.
VÄRDERING:
Bedöma den egna arbetsinsatsen och kvaliteten på årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd i att beskriva arbetsinsatsen.
Du ger enkla omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Resonera kring slöjdföremål på årskursanpassad nivå.
Med stöd resonerar du om symboler, färg, form och/eller material.
Du för enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du för välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: