Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2016-06-07 00:39 i Strömsskolan Lilla Edet
Magnetism
Grundskola 4 – 6 Fysik NO (år 1-3)

Vi lär oss om magnetism genom att titta på filmer och läsa faktatexter.

Innehåll

Syfte

I undervisningen kommer du utveckla din förmåga att:beskriva och förklara hur en magnet och magnetfält fungerar

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att  föra enkla resonemang om magnetism och förstå hur magneter fungerar


Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Det här ska vi göra

Se på filmer:

SLI

Runt i naturen - Magnetmysteriet : Upptäckten
Runt i naturen - Magnetmysteriet : Jakten
Jorden - kropp, kraft och kemi : Magnetism

Youtube

Magnetism for Kids

https://www.youtube.com/watch?v=DR9w4koW2EA

Magnets & Magnetism for kids

https://www.youtube.com/watch?v=eYSG5aeTy-Y

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser

NO Fy
Magnetism, matris

Sakkunskap

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan ge exempel på någon sorts magnet.
Du kan ge några exempel på olika sorters magneter.
Du kan ge flera exempel på olika sorters magneter.
Du kan ge exempel på någon egenskap hos magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Du kan ge några exempel på egenskaper hos magneter och beskriva hur magneter påverkar varandra.
Du kan ge flera exempel på egenskaper hos magneter och utförligt beskriva hur magneter påverkar varandra.
Du kan ge något exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt.
Du kan ge några exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt och förklara varför.
Du kan ge flera exempel på hur man hanterar magneter på ett hållbart sätt och utförligt förklara varför.
Du kan ge något exempel på hur man i vardagen använder magneter.
Du kan ge några exempel på hur man i vardagen använder magneter och på ett enkelt sätt beskriva hur det fungerar.
Du kan ge flera exempel på hur man i vardagen använder magneter och på ett utförligt sätt beskriva hur det fungerar.
Du kan berätta någon historisk berättelse om magnetism och vilken betydelse det haft för människor.
Du kan berätta några historiska berättelser om magnetism och vilken betydelse de haft för människor.
Du kan berätta flera historiska berättelser om magnetism och ge exempel på vilken betydelse och vilka konsekvenser de haft för människor.

Laborativt

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och ge förslag på frågeställningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar.
Du kan göra en enkel dokumentation av din undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med dina resultat.
Du kan göra en utvecklad dokumentation av din undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med dina resultat.
Du kan göra en välutvecklad dokumentation av din undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med dina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: