Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 2 VT 16

Skapad 2016-06-07 10:05 i Västerholm Grundskolor
Planering av VT 16
Grundskola 2 Bild

Syftet med ämnet enligt LGR 11:

Eleverna ska utveckla kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Eleverna ska få erfarenhet av visuell kultur som inkluderar film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att kunna:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder och,
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Centralt innehåll för årskurs 1-3:

 

Bildframställning

 • Framställning av berättande bilder, t.ex. sagobilder.
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

 

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering.
 • Plana och formbara material, t.ex. papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i bildarbeten.

 

Bildanalys

 • Informativa bilder, t.ex. läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, t.ex. dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

(LGR 11, s.20-21).

Innehåll

Berättande bilder

Detta område syftar till att ge barnen möjlighet till att lära sig om hur man ritar berättande bilder samt hur man skriver en berättelse till bilder som man själv ritat/befintliga bilder.

 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Stillében

Inom detta område jobbar eleverna med stilleben där de får öva på att rita av saker ur ett visst perspektiv.
Syftet är att lära barnen om olika perspektiv och hur föremål ska ritas av när de är placerade på ett visst sätt. Öva på verklighetsuppfattning och olika rit- och målar-tekniker.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Skuggteknik

Detta område introducerar skuggor för barnen. De får titta på olika skuggtekniker och sedan utöva de på sina stilleben som de ritat. De får även göra portträtt i olika steg, det vill säga ögon för sig, näsa för sig etc. Syftet är att öva på att se hur skuggor faller och kunna lägga till de i en bild. Öva på att göra portträtt med skuggor. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Projekt vänskap

Detta område omfattar ett projekt som eleverna utför tillsammans i grupp på 4 personer. De ska tillsammans hitta på en symbol som står för vänskap. Alla får ett var sitt papper och när de sätter ihop sina papper, kommer symbolen att synas.

Syfte är att öva på att samarbeta, kommunicera, komma överens samt kunna rita en del av en bild. Få sin egna bild att “hänga” ihop med de andra kompisarnas bild.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Personlig bakgrund

Detta område omfattar elevernas personliga bakgrund. Eleverna får arbeta med familjeporträtt, bostadsbakgrund och föräldrarnas bakgrund (flaggor). 
Syfte är bland annat att repetera det vi gått igenom tidigare, öva motorik, former samt utveckla sin verklighetsuppfattning.

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl  1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser

Bl
Bild-matris år 2 VT 16

Bild

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Berättande bilder
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmåga att skapa bilder med ett tydligt budskap.
Du har förmåga att framställa berättande bilder.
Du har förmåga att skapa bilder med ett tydligt budskap samt skriva en utförlig text till bilderna.
Stillében
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmåga att förstå innebörden av olika perspektiv och hur föremål ser ut utifrån dem.
Du har förmåga att förstå perspektiven samt skapa grundläggande konturer.
Du har förmåga att förstå perspektiven samt skapa en fullständig bild utifrån verklighetsbilden.
Skuggor
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmåga att förstå skuggan.
Du har förmåga att förstå hur skuggan faller vid olika ljus samt hur den förändras.
Du har förmåga att kunna lägga till en skugga vid en redan befintlig utifrån ljusets riktning.
Projekt vänskap
 • Bl
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmåga att samarbeta och kommunicera med andra elever.
Du har förmåga att, i grupp, skapa miniatyrbilder av en planerad större bild.
Du har förmåga att se helheten och skapa din del som behövs för att kunna se helheten.
Personlig bakgrund
 • Bl
 • Bl
 • Bl
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
Du har förmåga att berätta om din bakgrund.
Du har förmåga att framställa verklighetsbaserade bilder av t.ex. din familj/bostadsområde.
Du förstår att bilder innehåller ett budskap och kan framkalla känslor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: