Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya tiden vt8

Skapad 2016-06-07 12:58 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8
...

Innehåll

Mål för elev

Du ska förstå vad som hände under nya tiden, varför det hände då och vad det ledde till.

Innehåll

Här skriver du vad arbetsområdet ska handla om. Koppla till det centrala inehållet.

Kopplingar till läroplan

  • Hi  7-9
    Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Hi  7-9
    Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Genomförande

Genomgångar, läsning i lärobok, diskussioner.

Redovisning

Prov i slutet av arbetsområdet.

Elevinflytande

Eleverna är med och tar fram bra svar på de frågor so de ska kunna besvara i slutet av arbetsområdet.

Matriser

Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Kunskaper om, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: