Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel, år 7

Skapad 2016-06-07 15:03 i Thunmanskolan Knivsta
Detta arbetsområde handlar om ekologi - det viktiga samspelet i naturen, om olika kretslopp, fotosyntes och cellandning.
Grundskola 7 Biologi

Om vi ska flytta vår civilisation till en annan planet, kan vi åka själva då? Eller behöver vi annat liv? Varför i så fall? Jo, allt levande, djur, människor och växter, hänger samman i en väldig, komplex väv - Livets väv. Om något förändras i väven, påverkas alla trådarna. Alla organismer påverkar sin omgivning och påverkas själva av allting runt omkring dem.

Innehåll

Du som elev ska kunna:

 - Förstå och kunna ge några exempel på hur en organism påverkas av sin omgivning

-Förstå fotosyntesen och vattnets betydelse för livet på jorden.

-Kunna redogöra för begreppen näringskedja, producent och konsument, näringsväv, ekosystem samt näringspyramid

-Kunna redogöra för nedbrytarnas roll i naturen

-Ha kunskap om vattnets kretslopp

-Känna till huvuddragen i kolets kretslopp

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser

Bi
Bedömningsmatris: Ekologi

E
C
A
Diskussion
Förmåga att diskutera såväl skriftligt som muntligt
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ekosystem och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Diskussion
Ställa frågor, framföra och bemöta åsikter
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskap
Användning av begrepp, modeller, teorier
Du har grundläggande kunskaper om ekologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om ekologi biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om ekologi och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Kunskap
Undersökning av faktorer som inverkar på ekosystem
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Du undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Kunskap
Resonera kring hur människan påverkar naturen negativt som positivt. Bidra till en hållbar utveckling.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Undersökningar
Genomföra och använda utrustning
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
Jämföra resultat och dra slutsatser
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Undersökningar
Dokumentation
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: