Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen Direkt 5B - Geometri

Skapad 2016-06-07 15:25 i Ljungviksskolan Lerum
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder och modeller och resultat. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang./LGR 11
Grundskola 5 Matematik
...

Innehåll

MÅL UTIFRÅN LGR 11

MÅLET ÄR ATT ELEVERNA * kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet * kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga * kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter * kan använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

GEOMETRI

BESKRIVNING: Vi ska arbeta med att använda olika mätverktyg, räkna med de olika längdenheterna och utveckla vår förståelse för olika geometriska egenskaper. Vidare kommer vi att arbeta med jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area och omkrets. Vi kommer även att arbeta med skala där vi arbetar med olika praktiska uppgifter, utomhus och inomhus.

UNDERVISNING: Vi ska * ha genomgångar och diskussioner * mäta med linjal och måttband * arbeta enskilt och i grupp * arbeta med Matteborgen kapitel 2 *

Ord och begrepp: sträcka,kilometer, mil, meter, decimeter, centimeter, millimeter, sida, längd, bredd, omkrets, area, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, skala

NÄR DU HAR ARBETAT KLART MED DET HÄR KAPITLET SKA DU KUNNA: * använda enheterna meter, kilometer och mil * räkna ut en rektangels area * använda enheterna kvcm, och kvm för area * förstå och använda skala

BEDÖMNING/REDOVISNING: *Vi gör en diagnos efter de gröna sidorna* *Jag bedömer hur du deltar i våra mattediskussioner* *Du visar i matteboken att du förstår* *Avslutningsvis visar du dina kunskaper med ett prov*

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser

Ma
Floda/Tollered överlämning 5-6 matematik

matematik

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Lösa enkla problem i elevnära situationer gnm att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemets karaktär
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: