Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 7A1 7A2 "ellära"

Skapad 2016-06-07 19:11 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Konkretiserande mål

Du ska efter detta arbetsområde ha kunskaper om:


• hur utforskandet av elektriska laddningar lett till dagens kunskap om spänning,
ström och resistans (även lite om Ohms lag)


• hur man ritar och kopplar elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang


• hur man hanterar elektricitet på ett säkert sätt och hur man kan undvika olyckor

Undervisningen

Undervisningen kommer bestå av

- Praktiska laborationer med lämplig dokumentation

- Powerpoint presentationer där vi tillsammans resonerar om fysikens begrepp och funktioner

- Genomgångar enskilt och i mindre grupper med dokumentation

Whiteboard/smartboard genomgångar

- Arbeta i läroboken med frågor. Se mina powerpoint-presentationer

 

Matriser

Fy
Matris fysik

E
C
A
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: