Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FY/BI åk8 Ljud och ljus

Skapad 2016-06-08 01:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
PP om området ljud och ljus för årskurs 7-9.
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi

Bild från https://www.flickr.com/photos/

Innehåll

Syfte

Syftet med detta området är att du ska ges möjlighet till att få:

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Fy  7-9
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Konkretiserade mål

Detta innebär att du ska:

 • med hjälp av viktiga ord/begrepp t.ex frekvens, våglängd, ljudnivå, tonhöjd, resonans, ultraljud och infraljud, kunna beskriva och förklara hur ljud uppstår och breder ut sig.
 • med hjälp av viktiga ord/begrepp t.ex. ljuskälla, reflektion, ljusbrytning, konvex, konkav, absorbtion, brännpunkt, kunna beskriva och förklara ljus
 • veta hur ljus reflekteras i en plan- ,konkav - och konvex spegel samt hur ljus bryts i konkava och konvexa linser.
 • Veta hur glasögon och linser fungerar och hur synfel korrigeras
 • Veta hur örat respektive ögat är uppbyggt
 • kunna beskriva hur ljud resp ljus kan påverka vår hälsa samt hitta åtgärder som kan bidra till en bättre miljö/hälsa.
 • förklara och beskriva olika fysikaliska begrepp och samband som t.ex. ljus, spektrum, lins, reflektion, ljusbrytning.
 • förklara och beskriva hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt

Undervisningen

Vi kommer att laborera om ljud och ljus för att utveckla begrepp och modeller som vi sedan förtydligar och beskriver vid genomgångar, läser olika texter och besvara frågor.

Ni kommer även att genomföra en uppgift där ni undersöker ljud och ljus på er praktikplats och jämför med ljud och ljus på skolan. Detta blir en skriftlig uppgift som ska lämnas in.

Arbetsområdet avslutas med en fördjupningsuppgift som redovisas med hjälp av film /bildberättelse

Bedömning

Jag kommer att bedömma din förmåga att:

 • förklara och beskriva de nya orden/begreppen från optik och akustik i olika sammanhang.

Matriser

Fy Bi
Fysik Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
K1 Genom samtal och diskussion kunna ta ställning och motivera samt se konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Användning av information
K4 Att kunna använda och anpassa information.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begreppskunskap
K10 Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang vad gäller ljud och ljus och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang vad gäller ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang vad gäller ljud och ljus och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonera
K11 Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Fy Bi
Biologi matris Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap
K10 Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att ge exempel och beskriva med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera
K11 Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom, samt visa på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom, samt visa på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hälsa och sjukdom, samt visa på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: