Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 3, vt -16

Skapad 2016-06-08 09:53 i Ljungskileskolan Uddevalla
Grundskola 3 Slöjd

Vi började med att göra tavlor med motiv av sådant man kan finna vid havsstranden.
Vi brände in motivet med Glödritningsappatat i plywood och målade med akvarellfärg och lackerade.

Sedan sågade vi pussel för att träna att såga svängt. Eleverna varierade svårighetsgraden på pusslet med olika sätt att måla och dekorera.

För att träna på det vi tidigare hade lär oss gjorde vi skyltar.

Vi avslutade terminen med att befästa tidigare kunskaper och gjorde smörknivar och andra småsaker delvis efter egna idéer.

 

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska kunna:

  • Berätta om de material du använt i slöjden, och vad som skiljer dem åt.
  • Skilja de olika verktyg och redskap åt som vi använt, och kunna namnge dem.
  • Tillverka enkla slöjdföremål med handledning.
  • Följa en enkel arbetsbeskrivning och göra enkla skisser.
  • Utvärdera ditt arbete i slöjdboken.
  • Låta dig inspireras av berättelser.
  • På ett enkelt sätt berätta hur du gått tillväga för att välja färg och form.
  • På ett enkelt sätt berätta hur ditt alster ska användas.
  • Ha viss kunskap om olika slöjdmaterial.

 

Arbetssätt

 • Du ska få lära dig och träna på grundläggande slöjdtekniker med handverktyg såsom mäta, rita, såga, slipa, dekorera och ytbehandla.
 • Du ska få lära dig och träna på att använda namnen på de verktyg och det material vi kommer att använda.
 • Du ska få lära dig och träna på att arbeta efter instruktioner du får vid gemensamma genomgångar, bild- och textmaterial och enskilda samtal.
 • Du ska få lära dig och träna på att planera ditt arbete genom skisser som du lär dig överföra till slöjdarbetet.
 • Du skall få lära dig och träna på att såga rakt och såga svängt efter linjer som du själv ritat och välja lämpliga sågar för detta.
 • Du ska få lära dig och träna på att fila och slipa samt avgöra när arbetsmomentet ät färdigt.
 • Du skall få lära dig och träna på att måla trä med akvarellfärg och täckfärg samt att måla små detaljer på alla sidor och kanter.
 • Du skall få lära dig och träna på att dokumentera ditt arbete genom dagboksanteckningar och foto av färdigt slöjdföremål samt redovisning, där du försöker komma ihåg hur du har gjort och vilket material och vilka verktyg du har använt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma :

 • Hur eleven hanterar slöjdens verktyg och material.
 • Det färdiga alstret samt arbetet som lett fram till det.
 • Elevens förmåga att berätta om  sitt arbete.
 • Elevens förmåga att planera och ta ansvar för sitt arbete.
 • Samt förmågan att följa de instruktioner som ges.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: