Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarminne ht 16

Skapad 2016-06-08 14:38 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på? Barngruppen består av 15 stycken barn i åldrarna 2-4. Vi startar upp terminen med ett projekt vi kallar för Sommarminne. Projektet syftar till att barnen ska få möjlighet att stärka sin förmåga att tala inför gruppen, antingen genom det talande språket eller genom kroppen. Att få tala om och visa något man upplevt och har med sig hemifrån hoppas vi ska skapa en stor berättarglädje. Barnen kommer att få möjlighet att berätta om och visa sitt sommarminne inför liten grupp. Utifrån det som barnen berättar kommer vi att fortsätta planera kommande aktiviter och eventuella projektarbeten. Följ vår resa genom sommarminnena på unikum. Vårt fokus kommer att ligga på att skapa en trygg barngrupp, där sammanhållningen stärks genom gemensamma lekar och närvarande pedagoger som utgår från barnens intressen och behov.
Förskola

Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på?

Barngruppen består av 15 stycken barn i åldrarna 2-4.
Vi startar upp terminen med ett projekt vi kallar för Sommarminne. Projektet syftar till att barnen ska få möjlighet att stärka sin förmåga att tala inför gruppen, antingen genom det talande språket eller genom kroppen. Att få tala om och visa något man upplevt och har med sig hemifrån hoppas vi ska skapa en stor berättarglädje. Barnen kommer att få möjlighet att berätta om och visa sitt sommarminne inför liten grupp. Utifrån det som barnen berättar kommer vi att fortsätta planera kommande aktiviter och eventuella projektarbeten. Följ vår resa genom sommarminnena på unikum.

Vårt fokus kommer att ligga på att skapa en trygg barngrupp, där sammanhållningen stärks genom gemensamma lekar och närvarande pedagoger som utgår från barnens intressen och behov.

 

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring?

 uppmuntra barnen att ta plats i ett sammanhang.

 stärka barnens språk

 stärka barnens förmåga att lyssna 

 

 

Innehåll

Hur?

Hur ska vi gå tillväga?

 

Vi kommer i mindre grupper och utgå ifrån vad de berättar i vår fortsatta planering av verksamheten. Exempelvis berättar ett av barnen om en god glass de ätit, 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vilket reflektionsunderlag använder vi?

 Genom bilder, anteckningar, pedagogiska mallar. 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Löpande under arbetets gång  

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Varför?

Varför valde vi detta projekt?

 

Vi har valt att starta upp terminen med projekt Sommarminne eftersom vi vill återkoppla till vad barnen har upplevt under sitt sommarlov 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

När?

När, under veckan, skapar vi utrymme för detta projekt?

 

vi kommer främst att arbeta med sommarminnen efter morgonsamlingarna. Vi träffas i små grupper och visar och berättar om våra sommarminnen. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: